Публикации

Ален Бадиу – Спасете Гърция от нейните спасители!

Гай Стендинг – Прекариатът: Социалдемократическото предизвикателство

Зигмунт Бауман – Културата в глобализирания град

Иля Будрайцкис – За казусa Pussy Riot

Славой Жижек – Истинското богохулство

Фестивал Трансевропа и Общите блага:

За институцията на общото благо (Антонио Негри и Жудит Ревел)

Университетски опит: неолиберализмът срещу общите блага (Джейсън Рийд)

 Комуналното и деколониалното (Уолтър Миньоло)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s