София Куиър Форум 2012

Една от инициативите, осъществявани от колектива на Нови леви перспективи, е София куиър форум 2012

Форумът ще се случи между 20 и 25 ноември. Откриването ще бъде на 20 ноември, вторник, в 19.00 в Социален център Хаспел.

За повече информация относно събитията и участниците във форума посетете http://xaspel.net/queer/bg/

София куиър форум 2012 е събитие, коeто чрез средствата на съвременното изкуство изследва пола и сексуалността като паралелни системи, през които оценяваме себе си и другите. Тези системи отдавна упражняват силно влияние върху всички аспекти на културата и обществото. Влиянието, разбира се е двустрано. Затова във фокус също е поставено и изменението на понятията „пол“ и “секусалност” в зависимост от социалните, политичеки, културни и медицински фактори, присъщи за определено време и място.  Continue reading

Зигмунт Бауман: Културата в глобализирания град

Публикуваме превод на статия на Зигмунт Бауман, написана специално за анархисткия журнал за теория и действие Occupied London.

Градовете, конкретно мега-градовете като Лондон, са сметища, в които се натрупват проблемите на глобализацията. Те са и лабораториите, в които се експериментира, тества и (надявам се, надявам се…) развива изкуството да се живее с тези проблеми (но не и с решаването им). Най-значимите следствия от глобализацията (разрива между власт и политика, прехвърлянето на предишната роля на политическата власт към пазара, а и още по-надолу – към индивидуализираните политики-на-живота [life-politics]) вече са детайлно описани и анализирани. Затова, ще се огранича до един аспект от глобализационния процес, твърде рядко поставян в контекста на парадигмалната промяна в изследванията и теорията на културата, а именно – променящите се модели на глобалната миграция. Continue reading

Премиера на сборника „Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век” и дискусия

Социален център Хаспел, Нови леви перспективи и новото издателство Anarres ви канят на:

Премиера на сборника „Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век” + дискусия на тема:

„Теоретичното наследство на Маркс: исторически граници и съвременни перспективи”

19.00 на 14.11.2012г.,  the fridge & Социален Център „Хаспел” (бул. Мадрид 8)

Хараламби Паницидис, Емилия Минева, Станимир Панайотов (съставители), Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век (сборник), София: Анарес, 2012. 

Книгата ще бъде представена от Димитър Денков (Софийски университет) и Деян Деянов (Пловдивски университет) 

последвано от дискусия на тема: 

Теоретичното наследство на Маркс: исторически граници и съвременни перспективи (с Димитър Денков, Деян Деянов, Хараламби Паницидис, Емилия Минева, Станимир Панайотов и с активното участие на публиката)

ПОВЕЧЕ:


Сборникът “Маркс: хетерогенни прочити от ХХ век” е един от резултатите по проекта на Социален център „Хаспел” „Нови леви перспективи” (https://newleftperspectives.wordpress.com)
, подкрепен от Rosa Luxemburg Stiftung – Southeast Europe. Една дълго чакана книга/проект в България: след 1989 г. литературната ни сцена едва ли познава подобен проект, включващ толкова много ключови текстове за Маркс през ХХ век – с няколко изключения, всички текстове се публикуват за пръв път на български език. Става дума за разнообразна селекция от автори от ХХ век (с едно изключение), повечето от които неортодоксални теоретици и революционери посвоему – както от Изток, така и от Запад. 

Continue reading