Филмфест “Труд и глобализация” – 2012

Продължаваме филмовият фестивал “Труд и глобализация”, чието първо издание се състоя в началото на 2011 година в социален център “Хаспел”. През 2012 година филмовият фестивал ще гостува в Стара Загора през месец юни, а през юли в Перник. Ще уточним датите по-нататък; следете блога.

Филмовият фестивал цели да представи ситуацията на труда в условията на неолибералната глобализация. По-конкретно да разгледа на езика на киното социалните последствия от деиндустриализацията в първия свят, рамкираща изчезването на ръчния труд в него и географското му изместване в третия свят. Глобализацията на труда е и преход към ново, глобално разделение на, от една страна, страни-потребители и износители на знание и услуги, а от друга, на страни производителки (като Китай и Индия). Този процес не подмина и България.

Характерна черта на този преход е насочването на бизнеса към инвестиране в бързовъзвръщащи се спекулативни финансови инструменти, за сметка нa индустриално производство. Като резултат, индустриалният сектор в първия свят навлиза в криза, а основните производствени мощности са изнесени в по-бедните страни. Това пренасочване е нестабилно, а ситуацията на „финансиализация“ на икономиката се характеризира със задълбаваща се спирала от спукващи се спекулативни балони. Вълните на деиндустриализация се редуват с усилено търсене на нови бързи и краткосрочни печалби, при което икономическите кризи постоянно се изтласкват към нови географски райони, както и напред във времето чрез производството на нови и нови финансови инструменти. Това икономическо казино доведе и до сегашната глобална капиталистическакриза. Деиндустриализацията в Първия свят отваря пространства тип Третия свят в първия (под формата на изчезващата средна класа и разпространяването на градската нищета и гетата).

Безкрайното огъвкавяване на труда и създаването на нова глобална класа на несигурните (прекариата) не е единственото лице този процес. Отварят се и нови възможности за съпротива. Окупираните фабрики в Аржентина, борбите за базов доход в Европа, борбите на мигрантите и появата на нови и нови форми на синдикализъм са част от алтернативите  и възможните стратегии за съпротива, които също ще бъдат представени на езика на киното.

Advertisements

One thought on “Филмфест “Труд и глобализация” – 2012

  1. Pingback: Труд и глобализация в Стара Загора | Нови леви перспективи

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s