Лекция на Атила Мелег: “Разпадането на социализма: взаимовръзката между локални и глобални фактори.”

22 март 2012г. от 19 часа

Социален център Хаспел, гр. София, бул. Мадрид 8

Лекция на Атила Мелег на тема: “Разпадането на социализма: взаимовръзката между локални и глобални фактори”.

Мелег разглежда разпадането на държавните социализми в две направления. Това са безкритичнито отношение на социалистическите режими към европейската идеология, от една страна и глобалната икономическа ситуация от 1980-те години, от друга. Основен момент в лекцията му, също така, е връзката на тези процеси със засилването на европейската десница в пост-социалистическия период.

Атила Мелег е унгарски социолог, икономист и историк. Той работи като университетски преподавател в Центъра по международни изследвания и колеж “Сечени” в будапещенския икономически университет и в университета Корвинус.  Също така, Мелег е и старши научен сътрудник в Института за изследване на демографията в Будапеща. Той често преподава и в САЩ, Русия и Грузия.


Изследователските му интереси включват: демографска история на Унгария през 19-ти и 20-ти век, историческа и дискурсивна социология на демографията и историческа социология на миграцията. В последната си книга (On the East-West Slope? Globalization, nationalism, racism and discourses on Central and Eastern Europe) Мелег анализира социологическите и символни значения на разделението на Източна и Западна Европа след края на Студената война. И докато базовата полярност на Студената война се запазва, нейният смисъл се изменя радикално от края на 70те години на 20 век.

В книгата си Мелег разкрива слабостите на либералното характеризиране на разделението изток-запад като в процеса разкрива полязириращия ефект на крайния национализъм и етнически расизъм. Теоретичната рамка на работата на Мелег включва идеите на известни теоритици като Карл Манхайм, Мишел Фуко, а от скоро Малег се позовава и на Мария Тодорова и Ивер Нойман.

Книгата му разкрива как негативно ориентираната към Източна Европа крива “изток-запад” е неразривно свързана със западни стереотипи. Мелег анализира историческата промяна в дискурсите “изток-запад” от стария модернизационен тип до новите цивилизационни дискурси. В допълнение, книгата е един от първите опити за прилагане на пост-колониален анализ към развитието на Източна Европа.
Advertisements

One thought on “Лекция на Атила Мелег: “Разпадането на социализма: взаимовръзката между локални и глобални фактори.”

  1. Pingback: Разпадането на социализма: взаимовръзката между локални и глобални фактори | Социален център "Хаспел"

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s