Системната криза на неолибералния капитализъм: лекция и семинар с Борис Кагарлицки

17 юни 2012г., 17.00

The Fridge & Хаспел, гр. София, бул. Мадрид 8

Системната криза на неолибералния капитализъм: лекция и семинар с Борис Кагарлицки
Борис Кагарлицки е руски социолог и известен ангажиран интелектуалец. Публикува първата си книга през 1988 г. “Мыслящий тростник” (Мислещата тръстика), в която разглежда траекторията на съветките интелектуалци от 1917 г. до края на 1980-те . С книгата си добива голяма популярност и на Запад.

През 1970-те години активно се включва в лявото крило на дисидентското движение, издавайки самиздатски списания като Левый поворот (Ляв обрат) и Варианты (Варианти). Заради критичната му публицистична и издателска дейност е осъден за “анти-съветска” дейност, като излежава две години в затвора, освободен е след смъртта на Брежнев през 1983 г.. В началото на 1990-те, по време на Елцин и преврата от 1993 г., е арестуван за “про-съветска” дейност, но по-късно освободен.

Той е специалист в областта на глобализацията, руската политика, политическа икономия и история. Кагарлицки е изследовател в Интитута за сравнителни политически изследвания в Руската академия на науките. Работил е и като експерт в международния изследователски център –  Transnational Institute (TNI) и е директор на Института за глобализация и социални движения в Москва. Публикувал е над 15 книги, сред известните заглавия са: “Периферната империя: Русия и световната система” (2008) и “Русия по време на Елцин и Путин – неолибералната автокрация” (2002). Той редовно пише и за Znet, Новая Газета, Тhe Progressive, The Moscow Times. Издател е на интернет журнала рабкор.ру. Често пътува, за да изнася лекции, както в известни университети, така и пред активисти.

Кагарлицки изследва необходимостта от авторитарна намеса при налагането на неолибералния проект. Според Кагарлицки, масовата приватизация в Русия след 1994г. не би била възможна без преврата от 1993г. Тази ситуация е подобна на българския случай, където технократи приложиха някои от най-жестоките мерки, отново недемократично. Това се случи чрез лозунги за “цивилизационния избор” и като поход срещу Тоталитаризма.
Неговата лекция е от централно значение, не само като сравнение на пост-социалистическия опит с неолиберализма. Вълната от строги мерки, които в момента заливат Европа, се смята за безпрецеденентно събитие, но всъщност унищожаването на социалната държава в Източна Европа я предхожда с около десетилетие. Последната криза, според Кагарлицки, не е просто резултат от финансиализацията на реалната икономика, нито пък е породена от алчността на елитите. Тази криза всъщност е “реална системна криза, ако не на капитализма, то поне на неговата неолиберална форма. Не можем да преодолеем тази криза, докато неолиберализмът не бъде елиминиран. Дали това ще бъде и краят на капитализма зависи от мащаба на всички борби по света и резултатите от тях.”

Advertisements

Семинар с Гай Стендинг: Прекариатът: новата опасна класа

18 април 2012г. от 19 часа

Социален център Хаспел, гр. София, бул. Мадрид 8

Гай Стендинг (Университета Бат, Великобритания) е автор на над 25 книги и още множество научни изследвания в областта на трудово-пазарните отношения, социалната сигурност, икономиката на труда, безработицата, трудовата гъвкавост, структурните реформи и социалната политика.

Стендинг е и сред ключовите фигури на световното синдикално движение. От 1999 г. до 2006 г. ръководи отдела по социално икономическа сигурност в Международната организация на труда (МОТ) към ООН. През 1990-те отговаря за страните в преход в същата организация, оглавявайки отдела за политиките в сферата на пазара на труда. Поради това има и задълбочени познания за ситуацията у нас. Стендинг е работил като експерт за много правителства в целия свят, както и за серия международни организации като Програмата на ООН за развитие (ПРООН), офиса на Върховния комисар по човешки права към ООН, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Световната банка, Азиатската банка за развитие, Европейската комисия, Международната конфедерация на профсъюзите и други.

Гай Стендинг е и сред основателите на неправителствената организация – “Световна мрежа за основен доход“ (Basic Income Earth Network – BIEN), където в момента заема вицепрезидентската позиция. Мрежата цели промотирането на идеята за основен доход и обединява икономисти, философи и други интелектуалци от над 40 страни.

Последната му книга – “Прекариатът: новата опасна класа (The Precariat: The New Dangerous Class)”, е публикувана през 2011 г. Прекариат е игра на думи. Идва от английското precarious (несигурен) и пролетариат, като обозначава съвременната позиция на труда в епохата на глобализацията. Гай Стендинг ще говори именно за темите, включени в новата му книга. Превод на част от нея можете да откриете тук – Прекариатът – социалдемократическото предизвикателство.

Who will be a voice for the emerging precariat?

Нови социални неравенства на трудовия пазар след 1989г.: Семинар с Димитра Кофти и Милена Кремъкова

30 март 2012г. от 19 часа

Социален център Хаспел, гр. София, бул. Мадрид 8

Семинар с антрополозите Димитра Кофти и Милена Кремъкова от поредицата Нови социални неравенства след 1989г.

Милена Кремъкова се занимава със социалните трансформации в България след 1989 г. Между 2008 и 2010 г. провежда социологическо изследване за промените в морския трудов пазар, което включва над 50 дълбочинни интервюта с хора от морската индустрия в Бургас и Варна, включено наблюдение и анализ на документи, литературни източници и документални филми. През 2012 г. защитава докторска дисертация по социология по темата.

Презентацията на Милена Кремъкова е озаглавена Моряшки биографии между социализъм и капитализъм: социалните ефекти на трансформациите в трудовия пазар след 1989 г.
В тази лекция ще проследим как наглед абстрактни процеси като глобализация, либерализация и приватизация оформят трудовите и личните биографии след 1989 г. Ще бъдат засегнати въпроси като: Какво загубихме и какво спечелихме от либерализацията на пазара на труда след 1989 г.? Как се отразяват на биографиите ни институционалните промени и пазарната икономика и какви нови неравенства се наблюдават? Как се променят значенията на понятия като „работа“, „труд“, „заетост“ и „кариера“? Какви нови стратегии за намиране на работа или кариера се използват – и кои от тях са успешни? Различно ли подхождат към пазара на труда различните поколения и как изглеждат типичните биографии в различните възрастови групи?
Морският транспорт е избран за илюстрация на тези промени като един от най-либерализираните и глобализирани сектори, за да се проследи какво разкриват биографиите на настоящи и бивши моряци и брегови служители за промените в България след 1989 г.

Антропологът Димитра Кофти (University College London, Великобритания) се занимава с изследване на всекидневните отгласи на гъвкавкия капитализъм. Провежда това изследване в България и Гърция. Нейната презентация е базирана на проучването й в различни фабрики в София, осъществено чрез интервюта с работници и управители. Димитра Кофти ще говори за начините, по които опитът, спомените и изобразяването на ‘социалистическите’ производствени политики и на продължаващата ‘криза’ допринасят за формирането на специфичните политически дискурси сред работниците.

Димитра Кофти говори на семинар за феминизацията на труда

Лекция на Атила Мелег: “Разпадането на социализма: взаимовръзката между локални и глобални фактори.”

22 март 2012г. от 19 часа

Социален център Хаспел, гр. София, бул. Мадрид 8

Лекция на Атила Мелег на тема: “Разпадането на социализма: взаимовръзката между локални и глобални фактори”.

Мелег разглежда разпадането на държавните социализми в две направления. Това са безкритичнито отношение на социалистическите режими към европейската идеология, от една страна и глобалната икономическа ситуация от 1980-те години, от друга. Основен момент в лекцията му, също така, е връзката на тези процеси със засилването на европейската десница в пост-социалистическия период.

Атила Мелег е унгарски социолог, икономист и историк. Той работи като университетски преподавател в Центъра по международни изследвания и колеж “Сечени” в будапещенския икономически университет и в университета Корвинус.  Също така, Мелег е и старши научен сътрудник в Института за изследване на демографията в Будапеща. Той често преподава и в САЩ, Русия и Грузия.


Изследователските му интереси включват: демографска история на Унгария през 19-ти и 20-ти век, историческа и дискурсивна социология на демографията и историческа социология на миграцията. В последната си книга (On the East-West Slope? Globalization, nationalism, racism and discourses on Central and Eastern Europe) Мелег анализира социологическите и символни значения на разделението на Източна и Западна Европа след края на Студената война. И докато базовата полярност на Студената война се запазва, нейният смисъл се изменя радикално от края на 70те години на 20 век.

В книгата си Мелег разкрива слабостите на либералното характеризиране на разделението изток-запад като в процеса разкрива полязириращия ефект на крайния национализъм и етнически расизъм. Теоретичната рамка на работата на Мелег включва идеите на известни теоритици като Карл Манхайм, Мишел Фуко, а от скоро Малег се позовава и на Мария Тодорова и Ивер Нойман.

Книгата му разкрива как негативно ориентираната към Източна Европа крива “изток-запад” е неразривно свързана със западни стереотипи. Мелег анализира историческата промяна в дискурсите “изток-запад” от стария модернизационен тип до новите цивилизационни дискурси. В допълнение, книгата е един от първите опити за прилагане на пост-колониален анализ към развитието на Източна Европа.

Привет!

Добре дошли на страницата на Нови леви перспективи!

С този проект целим да предложим нови критически погледи върху заобикалящата ни действителност, предоставяйки съответните инструменти, нужни за осмислянето и ориентацията пред гражданския активизъм в България. За да разберете повече за това какъв точно поглед се опитваме да предоставим прочетете нашия манифест, в който обстойно заявяваме нашите позиции.

Организираме серия семинари/лекции с активисти и критически ангажирани интелектуалци от България и останалия свят. Те ще се случват в Социален център “Хаспел“. Ще засегнат темите свързани с новите социални неравенства след 1989 г. в рамките на глобализирания неолиберален капитализъм. Може да следите нашата програма тук.

Тази година, освен серията семинари в Социален център “Хаспел“, ние организираме и два филмови фестивала в Перник и Благоевград на тема “Трудът и глобализацията”, чието първо издание се състоя през 2011 година. Тази година фестивалът ще се проведе първо в Перник през месец юни и в Благоевград през юли.

През месец ноември ще се състои и петдневният София Куиър Форум. Форумът е културно събитие, което цели да повиши видимостта на ЛГБТ хората в България, да популяризира свързаното с тях изкуство, да даде платформа за теми като социални/джендър идентичности в капиталистически условия. Чрез този фестивал ще се опитаме да подкрепим изкуствата и социалните дейности, засягащи сексуалността и социалните и политически идентичности, със специфичен интерес към куиър културата.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на фондация Rosa Luxemburg